Guru Nanak Dev Ji Purab 2016

Sahib Sri Guru Nanak Dev Ji Prakash Purab

Gurdwara Sahib Palatine has planned the following programs to celebrate Prakash Purab of Sahib Sri Guru Nanak Dev Ji.

Program:
Friday Nov 3 Morning
Arambh Sri Akhand Paath Sri Guru Granth Sahib Ji 9:00 am
Friday Nov 3 Evening
Kirtan Bhai Gurdyal Singh Ji (UK Wale) 6:30 PM – 7:15 PM
Katha Gyani Kulwant Singh Ji (Ludhiane Wale) 7:15 PM – 8:30 PM

Saturday Nov 4 Morning
Prabhat Pheri 5:30 AM – 6:30 AM
Aasaa Di Vaar Bhai Gurdyal Singh Ji (UK Wale) 6:00 AM – 7:30 AM
Katha Gyani Kulwant Singh Ji (Ludhiane Wale) 7:30 AM – 9:00 AM

Saturday Nov 4 Special Evening Diwan
Kirtan Bhai Rajinder Singh Ji (Jalandhar Wale) 6:00 PM – 7:00 PM
Katha Bhai Parminderjit Singh Ji 7:00 PM – 7:30 PM
Kirtan Bhai Gurdyal Singh Ji (UK Wale) 7:30 PM – 8:15 PM
Katha Gyani Kulwant Singh Ji (Ludhiane Wale) 8:15 PM – 9:30 PM

Sunday Nov 5
Aasa Di Vaar Bhai Rajinder Singh Jalandhar Wale 7:30 AM – 9:15 AM
Bhog Sri Akhand Paath Sri Guru Granth Sahib Ji 9:15 AM – 9:50 AM
Nishan Sahib Seva 10:00 AM
Katha Bhai Parminderjit Singh 9:50 AM – 10:30 AM
Kirtan Bhai Gurdyal Singh Ji (UK Wale) 10:30 AM – 11:30 AM
Katha Gyani Kulwant Singh Ji (Ludhiane Wale) 11:30 AM – 1:00 PM
Kirtan Bhai Rajinder Singh Ji (Jalandhar Wale) 1:00 PM – 1:30 PM